Tagarbejder

Renovering af tag vil givetvis på et eller andet tidspunkt komme på tale de danske vejrforhold taget i betragtning. Vi rådgiver og udfører Deres tagarbejder. Der skal vælges et tagmateriale fx tagsten og overfladestruktur på den valgte tagdækning, ud fra husets øvrige former, farver, materialer og struktur i facader. Hus og tag skal matche hinanden, så helhedsbilledet for huset er indbydende og fremtoner kvalitet og holdbarhed.